Stikkordarkiv: FrP

Forslaget fra Fremskrittspartiet er nå til behandling i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen. Du kan lese forslaget og følge saken her.

Er venteperioden over for voksnes læring?

Voksnes læring har lenge vært utdanningspolitikkens stebarn. Nå tyder flere forhold på at stebarnet kan være på vei inn i varmen.

[caption id="" align="alignleft" width="176" caption="Generalsekretær Sturla Bjerkaker er glad for Fremskrittspartiets initativ til å løfte voksnes læring opp på agendaen"]Image[/caption]

Fremskrittspartiet, ved representantene Bente Thorsen, Mette Haneklamhaug og Siv Aida Rui Skattem, har fremmet forslag i Stortinget om at Regjeringen må utarbeide en helhetlig plan for voksnes læring. Der peker de på behovet for ”å synliggjøre og gi et bedre tilbud av relevant og god etter- og videreutdanning”. Det synes vi er svært positivt.

De er heller ikke de eneste som har ambisjoner for feltet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har flere ganger pekt på nødvendigheten av høyere status for feltet voksenopplæring. Vi kunne ikke vært mer enige. Kanskje er det nå en gyllen mulighet til å realisere disse ambisjonene?

Forslaget fra FrP er bedre og mer vidtrekkende enn mange vil tro. Voksnes læring er et rikt og mangfoldig, men uoversiktlig og fragmentert område som inneholder alt fra arbeidsmarkedskurs, voksengymnas, norskopplæring, etterutdanning og kurs i studieforbund. Studieforbundene i Norge arrangerer alene 50 000 kurs årlig med en halv million voksne deltakere. 

[caption id="" align="alignright" width="259" caption="I AVISENE: Kronikken var på trykk i Adresseavisen 23.april (faksimile). En forkortet versjon var også på trykk i Drammens Tidende samme dag."]Image[/caption]

Gjennom disse forbundene får hundretusenvis av mennesker årlig ny kunnskap og kompetanse på alle tenkelige områder, så som IKT og data, språk, håndverk, teori til båt- og førerprøve, litteratur, sang og musikk, trosspørsmål, organisasjonskunnskap, demokrati og bærekraftig utvikling – og mye mer. Slik bidrar studieforbundene til et opplyst folk i et fungerende demokrati.

Humankapitalen er den viktigste ressursen i det norske samfunnet. Studieforbundene kan bidra til foredling av denne ressursen gjennom omskolering, etterutdanning og videreutdanning, men også mye mer. Gi oss en helhetlig satsning på voksnes læring, og man vil se at institusjonene allerede eksisterer som kan gi oss en mer fleksibel arbeidsstokk og et opplyst folk med friheten til å lære.

Vi applauderer FrPs forslag for å løfte voksenopplæringen høyere opp på utdanningspolitikkens agenda. Et enhetlig konsept for voksnes læring er ikke bare nødvendig, det vil også i høyeste grad være ressursbesparende og gi mange positive synergieffekter. 

Når Kristin Halvorsen og Fremskrittspartiet kan enes om viktigheten av voksnes læring, da tillater vi oss også å håpe på at feltet blir et satsningsområde fremover, uavhengig av hvem som sitter med makten etter neste valg.

Sturla Bjerkaker, Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet.

 

Les videre

Reklamer
Lenke | Postet den by | Merket med , , , , , , | 3 kommentarer