GJESTEBLOGG: En enklere veg for voksne

Åpent brev til KUF-komiteens medlemmer

vei_utdanning_voksneBedre jobber, bedre liv og mer velfungerende økonomier på tvers av de ulike sektorene. Det er blant målene i OECDs Skills Strategy. Hvordan bidrar Folkeuniversitetet, og hva hindrer oss?

Folkeuniversitetet har lange tradisjoner på nettopp å tilby kurs og utdanning for ulike sektorer og målgrupper- det være seg formell utdanning eller ikke -formell læring for den enkelte, for arbeidslivet eller som arbeidsmarkedstiltak.

– Det er på tide å ta et krafttak for voksne, skriver Alfredo de la Nuez og Øyvind Sæther i Studieforbundet Folkeuniversitetet.

Friundervisningen i Bergen. Foto: Atelier KK 1960. Kilde http://www.uib.no

Jubileum for friundervisningen
I 2014 er det 150-årsjubileum for stiftelsen av Det Norske Studentersamfunds Fri Undervisning, der formålet var å tilby gratis undervisning for «ubemidlede Personer, Voxne eller Børn …. i de til almindelig Dannelse henhørende FagNorges voksne har til nå gjort det veldig bra i undersøkelser som måler voksnes læring- langt bedre enn norsk ungdom har gjort det i PISA-undersøkelsene, selv om det også der nå er en gledelig framgang. Kanskje noe av årsaken til at Norge scorer høyt på voksnes ferdigheter ligger i det omfattende arbeidet studieforbundene gjør?

Stillestående tilskudd
KUF-komiteen er nok velkjent med at tilskudd til studieforbundsvirksomhet i praksis har stått stille de siste årene. Når kursaktiviteten samtidig har økt, innebærer dette en realnedgang. Dette fører igjen til økte kursavgifter. Vi vil imidlertid gi eksempler på andre hindringer til at voksne som ønsker det kan skaffe seg så vel formell som ikke-formell kompetanse også gjennom studieforbund.

- Vårt ønske for jubileumsåret 2014 er et krafttak for voksne, skriver generalsekretær i Folkeuniversitetet Alfredo de la Nuez

– Vårt ønske for jubileumsåret 2014 er et krafttak for voksne, skriver generalsekretær i Folkeuniversitetet Alfredo de la Nuez

Voksne i videregående skole
Mer enn 1500 voksne forberedte seg til fagbrev bare gjennom Folkeuniversitetet i 2011, de fleste etter praksiskandidatordningen. Flertallet er kvinner. De desidert største fagområdene er helsefag, barne- og ungdomsarbeider og anleggs- og produksjonsteknikk. Minst like mange forberedte seg til fagbrev i AOF. Våre deltakere, også de «med rett» betaler i altoverveiende grad utdanningen sjøl, uavhengig av om de velger våre tilbud fordi fylkeskommunen ikke har kapasitet, ikke har relevante tilbud mht fag eller tilrettelegging, eller av andre årsaker.

Vårt ønske for jubileumsåret 2014 er et krafttak for voksne i videregående skole, der voksne får innfridd sin rett, uavhengig av om det er gjennom fylkeskommune, studieforbund eller nettskoler.

Rød_løperRød løper for privatistene!
I Aftenposten kunne vi nylig lese at det skal bli strengere og dyrere for privatister å ta eksamen; nærmere bestemt foreslår Utdanningsdirektoratet en tredobling av dagens eksamensgebyr. Flertallet av privatistene er ikke såkalte forbedringsprivatister, men tar eksamen for første gang. De tilhører ei gruppe som regjeringen i en rekke sammenhenger har pekt ut som høyt prioritert: De som ikke har fullført videregående skole fra før.

Utdanningsdirektoratet burde rulle ut den røde løperen, stå på oppløpssida og heie dem inn i eksamenslokalet og i alle fall tilby gratis eksamen- ikke straffe dem i form av skyhøye eksamensgebyrer!

Basiskompetanse for flere!
Folkeuniversitetet står for hele eller deler av undervisningen i 70 BKA-prosjekter som har fått tildelt støtte i 2013. Dette utgjør 20% av det totale antallet. Grunnleggende lese-, skrive-, regne og digitale ferdigheter er imidlertid ikke bare viktig for arbeidslivet. De er viktige for å kunne oppnå en god livskvalitet, og for å kunne delta i samfunnslivet. Dagens BKA-ordning forutsetter at man er i arbeid, og at bedriften søker- og får innvilget BKA-midler. Studieforbundene vil kunne være et lavterskeltilbud for voksne som ikke nås gjennom dagens BKA-ordning.

Vi ber KUF-komiteen om at det settes av midler til basiskompetanseprosjekter også for de som er utenfor arbeidslivet.

Kilde: Wikipedia

Kilde: Wikipedia

Desentralisert universitets- og høgkoleutdanning
I 2011 registrerte vi nærmere 2 700 deltakere på universitets- og høgskoleutdanninger i ulike fagområder, som filosofi og ledelse, spesialpedagogikk, motivasjonspsykologi,juss, finansregnskap og petroleumslogistikk, for å nevne noen. (Antall enkeltpersoner er trolig noe lavere, ettersom samme person kan ha tatt flere emner). 80 % av studentene er kvinner. Samarbeid om desentralisert høyere utdanning har i årenes løp gitt høyere utdanning til titusenvis av voksne- der de bor. I kjølvannet av Kvalitetsreformen har enkelte universiteter valgt å avslutte dette samarbeidet. Begrunnelsen varierer; det er ikke lenger hjemlet i loven, det er i strid med EØS-avtalen, studenter bør være på campus, det er for ressurskrevende å sikre at kvaliteten er god nok …

Dette har ført til at mange tilbud faller bort. I noen av tilfellene der det fortsatt er samarbeid, får ikke studentene lenger avlegge eksamen lokalt, men må reise til lærestedet.

Vi oppfordrer til at det settes av midler til å premiere universiteter og høgskoler særskilt for arbeid de legger ned i faglig godkjenning og kvalitetssikring av desentraliserte tilbud i samarbeid med studieforbund. Det kan for eksempel skje ved at også disse studentene gir en form for uttelling i lærestedenes resultattilskudd, slik det allerede gjør for de private høgskolene.

Norsk språktest – avslutning av vellykket samarbeid på tvers av sektorer
På slutten av 80- tallet tok Folkeuniversitetet initiativ til å utvikle «Test i norsk på mellomnivå», slik at innvandrere kunne dokumentere sine norskferdigheter. Sammen med Universitetet i Bergen dannet vi Norsk språktest. Fra 1991 har Norsk språktest utarbeidet Språkprøven, og seinere også Norskprøve 2 og Norskprøve 3 på oppdrag av først KUF, så Læringssenteret og til slutt VOX, de siste fire årene etter en anbudskonkurranse. I disse 20 årene har det vært en kontinuerlig utvikling. Først og fremst faglig, men også i administrative løsninger som kan håndtere det stadig økende antallet: Mer enn 30 000 enkeltprøver i 2012. Vi er stolte av det faglige og administrative arbeidet som er lagt ned av Norsk språktests medarbeidere i Bergen og Oslo. Fra 2014 har VOX imidlertid valgt å overta det faglige utviklingsarbeidet selv, framfor å lyse ut et nytt anbud som ville gitt en mulighet for å videreføre et 20-årig samarbeid mellom offentlig sektor og tredje sektor som, i følge de tilbakemeldinger vi har fått, har vært svært vellykket.

«Et land kan utvikle relevante ferdigheter ved å oppmuntre til- og muliggjøre -livslang læring,» skriver OECD. På dette området kornn1er Folkeuniversitetet til å fortsette sin innsats. Vi håper samtlige partier ser verdien av arbeidet studieforbundene gjør overfor den enkelte, for samfunns- og arbeidsliv, og at dette gjenspeiler seg i statsbudsjettet for 2014.

Samtidig benytter vi anledningen til ønske et godt valg!

Øyvind Sæther, styreleder i Studieforbundet Folkeuniversitetet
Alfredo de la Nuez, generalsekretær i Studieforbundet Folkeuniversitetet

Brevet er sendt til KUF-komiteen 27. februar 2013

Reklamer

Om VOFO

VOFO er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge. Vi har 15 studieforbund som medlemmer, og jobber for deres rammevilkår. VOFO engasjerer seg i voksnes læring, og i denne bloggen skriver vi om det som opptar oss på dette feltet!
Dette innlegget ble publisert i VOFO mener og merket med , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s